ÁSZF

Jelen ÁSZF hatálya a KártyaCrew webshop (https://kartyacrew.com/ illetve, https://kartyacrew.hu) domainek alatti megrendelésekhez kapcsolódó jogviszonyokra terjed ki. Szolgáltató biztosítja jelen általános szerződési feltételek tárolását, előhívhatóságát és folyamatos hozzáférhetőségét. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen általános szerződési feltételek tartalmát módosítsa, amelyek a módosítás közzétételének időpontjától hatályosak.

 

 1. Általános rendelkezések
  • Szolgáltató rögzíti, hogy jelen általános szerződési feltétek alapján megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, az külön nem kerül iktatásra.
  • Szolgáltató rögzíti, hogy a megkötendő szerződés nyelve magyar.
  • Szolgáltató rögzíti, hogy a szolgáltatási tevékenységre vonatkozóan külön magatartási kódexet nem határoz meg.
 2. Szolgáltatói adatok

Név:

Gyuró Jávor Krisztián E.V.

Székhely:

3770 Sajószentpéter Kossuth út 127.

Elérhetőség:

 

Elérhetőség

Adószám:

69798207-1-25

Nyilvántartási szám:

53701451

Tárhelyszolgáltató:

Tárhelypark Kft.

Budapest, Gaál József út 24, 1122

+36 1 700 4140

 

 1. A megrendelhető termékek köre
  • A webshop felületén megrendelhető termékek lényeges tulajdonságait az egyes termékek részletes leírása tartalmazza. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az egyes grafikai elemek színe minimális mértékben eltérhet a valóságtól, amely nem vonja maga után a hibás teljesítés jogkövetkezményeit.
 2. A megrendelés technikai lépései
  • A megrendelés menetének leírása
   • Az igénybe vevő a Termékek oldalon böngészhet az egyes termékek között. Az egyes termékekre kattintva megjelenik a termék illusztrációja, lényeges tulajdonságai, illetve elérhetővé válnak az egyéni értékek megadására szolgáló bemeneti mezők (pl. név, pozíció). Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követően ezen egyedileg megadott értékek módosításának kötelezettsége Szolgáltatót nem terheli.
   • Az egyéni értékek megadására szolgáló bemeneti mezők kitöltését követően a megrendelés a Kosárba gombra kattintással folytatható. A megjelenő oldalon igénybe vevő ellenőrizheti a megadott adatok helyességét, a kiválasztott termék ellenértékét, illetve lehetősége van információt közölni Szolgáltatóval. A megrendelés a Megrendelés gombra kattintással folytatható.
   • A megjelenő oldalon igénybe vevő megadja kapcsolattartási, valamint a szállítási címre vonatkozó adatait. A megrendelés a Tovább a szállítási módokhoz gombra kattintással folytatható.
   • A megjelenő oldalon igénybe vevő megadja a szállítási módot. A megrendelés a Tovább a fizetési módokhoz gombra kattintással folytatható.
   • A megjelenő oldalon igénybe vevő megadja a 4.2 pontban részletezett fizetési módok egyikét, továbbá lehetősége van a szállítási címtől eltérő számlázási cím megadására. A megrendelés a Rendelés összegzése gombra kattintással folytatható.
   • A megjelenő oldalon igénybe vevő áttekintheti és ellenőrizheti a megrendelés során megadott adatai helyességét. Elírás, adatbeviteli hiba esetén a Módosítás gombra kattintással javítható a megadott érték. A megrendelés a Rendelés elküldése gombra kattintással véglegesíthető.
   • Igénybe vevő elfogadja, hogy a Rendelés elküldése gombra kattintással ajánlati kötöttsége, ezzel együtt fizetési kötelezettsége keletkezik.
  • A megrendelés lehetséges fizetési módjai
   • Az egyes termékoldalakon feltüntetett árak megegyeznek az igénybe vevő által ténylegesen fizetendő árral, amelyek minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót és a szállítási költséget.
   • A feltüntetett árak forintban értendők.
   • A megrendelés során az igénybe vevő a termék ellenértékét bankkártyás fizetéssel, PayPal utalással vagy utánvéttel fizetheti meg.
  • A megrendelés teljesítésével, szállítással összefüggő kérdések
   • A megrendelt termék igénybe vevőhöz történő kiszállítását a Fürgefutár Kft. végzi.
   • Szolgáltató vállalja, hogy a termék ellenértéke beérkezését követő 5 munkanapon belül átadja a kiszállítást végző futárszolgálatnak, amelyről külön levélben tájékoztatja igénybe vevőt.
  • A megrendelés adatbeviteli hibáinak kijavítása
   • Szolgáltató biztosítja a hatékony és megfelelő technikai eszközöket, hogy az igénybe vevő a megrendelés elektronikus elküldését megelőzően az adatbeviteli hibák kijavítását elvégezhesse. Szolgáltató ezen kötelezettségének a megrendelés során különösen a visszalépés gomb, módosítás gomb, illetve a kosár törlése funkció biztosításával tesz eleget.
  • A megrendelés visszaigazolása
   • Szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének a megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a megrendelés részleteiről. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a visszaigazolás határidőn belüli elmaradása esetén az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttsége, illetve a szerződéses kötelezettsége alól.
   • A Szolgáltató és igénybe vevő közötti szerződés hatálya a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával áll be.
 1. A megrendeléssel összefüggő elállási és felmondási jog
  • Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a forgalmazott termékek egyértelműen az igénybe vevő személyére szabott jellege folytán a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követően az igénybe vevő elállási és felmondási jogával nem élhet. Igénybe vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követően ajánlati kötöttségéhez kötve marad és a megrendelés szerinti fizetési kötelezettség terheli.
 2. Panaszkezelés, jogvitarendezés, jogérvényesítési lehetőségek
  • Szolgáltató és az igénybe vevő rögzítik, hogy jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el.
  • Szolgáltató és az igénybe vevő rögzítik, hogy mindent megtesznek az esetleges jogviták békés rendezése érdekében.
  • Igénybe vevő elfogadja, hogy a webshop működésével, a megrendeléssel, a szállítással, a termékkel kapcsolatos, illetve egyéb panaszaival, elsődlegesen Szolgáltatót keresi meg annak ismert elérhetőségei egyikén. Szolgáltató vállalja, hogy a panasz, észrevétel beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül érdemi, szükséges esetén részletes indokolással ellátott válaszban tájékoztatja az Igénybe vevőt.
  • Szolgáltató tájékoztatja Igénybe vevőt, hogy az esetleges vitás kérdések kapcsán Igénybe vevő jogosult a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulni.

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím:

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Elérhetőség:

46/501-091

bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 

 1. Adatvédelem
  • Szolgáltató tájékoztatja Igénybe vevőt, hogy a webshop látogatása, illetve a megrendelés során keletkező adatok kezelésének jogalapjáról, általános feltételeiről, kezelésének módjáról, az érintett jogairól és a vonatkozó egyéb kérdésekről a mellékelt adatkezelési tájékoztató rendelkezik.
 2. Záró rendelkezések
  • Szolgáltató tájékoztatja Igénybe vevőt, hogy a jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar és uniós joganyag, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet irányadó.